czwartek 30 maj 2024

Szkolenia dla Szkół

Budowanie Partnerstwa Szkoły i Rodziców: Treningi, Psychologia Negocjacji.

Relacje z rodzicami:

 • jak skutecznie komunikować się z rodzicami,

 • konflikty na linii uczeń – nauczyciel – rodzic,

 • problemy wychowawcze i sposoby ich przedstawiania, przeprowadzanie „trudnych” rozmów.

Agresja w szkole:

 • przyczyny agresji rówieśniczej,

 • sposoby radzenia sobie z agresją w zespole klasowym,

 • praca z agresywnym uczniem, kontakt z rodzicami.

 • Sposoby rozwiązywania konfliktów:

 • mediacje, jako sposób rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym,

 • zapobieganie i przeciwdziałanie agresji w środowisku szkolnym,

 • formy i cele współpracy szkoły z rodzicami,

 • wspólne cele i działania szkoły, rodziców i środowiska lokalnego: Nauczyciel – uczeń – rodzic; jak budować pozytywne relacje i wspólnie rozwiązywać problemy,

 • szkoła przeciwko agresji: metody pracy z uczniami doświadczającymi i stosującymi przemoc,

 • współpraca zamiast walki, czyli, jak uczyć dzieci współdziałania: program szkoleniowy dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

 

Centrum Językowe CONVERSATION