czwartek 30 maj 2024

Działalność charytatywna

W latach 1995 – 2018, wielu uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, a także osób dorosłych uczestniczyło w prowadzonych przez nas zajęciach bezpłatnie. Znaczna liczba osób ukończyła pełny cykl kursów od podstawowego po poziom zaawansowany.

Centrum Językowe „Conversation” prowadziło bezpłatnie zajęcia dla dzieci z domów dziecka oraz stalowowolskiego Oratorium.

Zaangażowało się w działalność charytatywną współorganizując wiele przedsięwzięć na rzecz dzieci ze stalowowolskiej Ochronki. Nauczyciele Centrum Językowego „Conversation” regularnie angażowali się w podejmowane przedsięwzięcia. W tym tak znakomici angliści jak: Danuta Madej i Jadwiga Koguc.

Centrum Językowe CONVERSATION