czwartek 30 maj 2024

Negocjacje /Strategie/

Komunikacja z elementami rozwiązywania konfliktów,

  • Sztuka negocjacji: strategie i techniki,

  • Rozwijanie cech dobrego negocjatora w sytuacjach społecznych i biznesowych /Jak być skutecznym negocjatorem/,

  • Sztuka negocjacji, a różnice kulturowe /funkcjonowanie w obszarach odmiennych kulturowo/,

  • Jak być przekonującym, czyli, co decyduje o skuteczności komunikatu perswazyjnego,

  • Przygotowanie do rozmów,

  • Złote zasady prowadzenia negocjacji.

 

Centrum Językowe CONVERSATION