czwartek 30 maj 2024

Kursy

Organizacja zajęć

Uczniowie uczestniczą w zajęciach 2x w tygodniu, po godzinie zegarowej, w ciągu roku mają 64 godziny zegarowe zajęć.

Liczebność grup

grupy: 6 – 10 osobowe

grupy: 5 – 6 osobowe

Prowadząc na kursie zajęcia dla dzieci i młodzieży, nauczyciele wykorzystują m.in. metodę komunikatywną, która pozwala na szybsze przełamanie bariery i podjęcie komunikowania się w obcym języku. Nauczyciel szuka różnych sposobów, by zmotywować ucznia i zatrzymać jego uwagę. Metody muszą być dostosowane do wieku uczniów.

Nauczanie odbywa się w oparciu o najnowsze podręczniki, sprawdzone programy nauczania, materiały audio i video, dodatkowe materiały kserowane, słowniki, plansze, karty edukacyjne i inne. Materiały dodatkowe, które otrzymują uczniowie, dostosowane są do poziomu i wieku uczniów, przeznaczone są do ćwiczeń gramatycznych, ze słuchu i konwersacji. Służą lepszemu objaśnianiu materiału przerabianego przez dzieci, powtarzaniu, utrwalaniu i lepszemu zapamiętywaniu, a także używaniu w praktyce, w konkretnych sytuacjach tego, nad czym uczniowie pracują.

Cudowne” metody uczenia języków, reklamowane tak często, nie zapewniają rzetelnej i efektywnej nauki języka. Ważne jest, by jednocześnie i w równym stopniu kształcić wszystkie sprawności językowe: czytanie, pisanie, rozumienie, mówienie i słuchanie poprzez interaktywne metody uczenia. Najwięcej problemów sprawia uczniom właśnie pisanie i rozumienie.

Duży nacisk kładziemy na komunikację interpersonalną, również poprzez wprowadzanie uczniów w świat tradycji i kultury krajów, których języki poznają.

Zapewniamy

  • prowadzenie zajęć przez wykwalifikowaną merytorycznie kadrę

  • pomoce dydaktyczne i materiały dostosowane do potrzeb poszczególnych grup

  • prowadzenie zajęć w czasie i miejscach dogodnych dla uczestników /na terenie szkół/

  • ciągłość nauki wybranego języka do dowolnego poziomu i gwarancję rzetelnego przeprowadzenia wszystkich zajęć

  • grupy o różnym poziomie zaawansowania

  • kursy dla ósmoklasistów prowadzone w oparciu o wymagane standardy egzaminacyjne

  • kursy dla dorosłych

Na naszym kursie łączymy uczniów w grupy pod względem wieku i stopnia zaawansowania.

Na zakończenie, uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia danego etapu kursu. Najlepsi uczniowie otrzymują nagrody, są to: opowiadania, powieści, słowniki, oraz materiały przydatne do samodzielnej pracy nad językiem.

Lektorzy Centrum Językowego „Conversation” zapewniają uczniom wszystko co niezbędne do skutecznej nauki wybranego języka.

 

Centrum Językowe CONVERSATION