poniedziałek 24 czerwiec 2024

Nasza szkoła

Centrum Językowe „Conversation” jest szkołą językową działającą od 1995 roku, kiedy to zostało wpisane do ewidencji szkół –placówek niepublicznych Kuratora Oświaty. Prowadzi regularne zajęcia z języków obcych dla dzieci, młodzieży oraz firm i instytucji. Są to zajęcia dla początkujących i kontynuujących naukę na różnych poziomach z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego.

Rok szkolny 2018/2019, to dwudziesty piąty rok prowadzenia zajęć językowych. Wieloletnia praktyka uczenia języków pokazuje, że optymalną sytuacją dla osoby podejmującej naukę języka obcego, są zajęcia w grupie, gdyż grupa daje uczestnikowi zajęć poczucie bezpieczeństwa i stymuluje jego aktywność, daje szansę mówienia i wyrażania siebie. Dzięki temu, że grupy są małe pod względem liczebności, nauczyciel może każdemu uczniowi poświęcić więcej uwagi.

W przypadku dzieci najmłodszych, ważny jest również element zabawy, który sprzyja wzajemnemu komunikowaniu się dzieci, co sprawia, że przyswajanie języka odbywa się w sposób naturalny.

Dużą wagę przywiązujemy również do zapoznawania naszych uczniów z kulturą i tradycją krajów, których języków uczymy. Uważamy, że nauczanie kultury i realiów danego kraju, jest , obok uczenia języka ważnym aspektem prowadzącym do efektywnej komunikacji interpersonalnej.

Centrum Językowe CONVERSATION