czwartek 25 lipiec 2024

Oferta dla firm

Nasza oferta kursów językowych dla firm oraz instytucji, dostosowana jest do indywidualnych potrzeb klientów. Nauka odbywa się na dowolnym poziomie zaawansowania. Centrum Językowe „Conversation” prowadziło zajęcia językowe m.in. dla: Dressty, ATS- , Yes’m Club.


Oferta zawiera:

- szkolenie językowe organizowane w siedzibie firmy

- analizę potrzeb i określenie poziomu zaawansowania uczestników

- określenie celu jaki uczestnicy mają osiągnąć w danym czasie

- opracowanie programu kursu

- zapewnienie odpowiednich materiałów szkoleniowych

- wykwalifikowaną kadrę

- poziom zaawansowania dostosowany do potrzeb uczestników

- kontynuację nauki

Przed zaproponowaniem programu szkolenia, ważne jest w miarę precyzyjne określenie umiejętności, stopnia zaawansowania oraz potrzeb słuchaczy.

Zajęcia językowe będą miały na celu stworzenie uczestnikom możliwości ćwiczenia i rozwijania umiejętności wypowiadania się, przełamania bariery niepewności w prowadzeniu konwersacji, budowania swobodnych wypowiedzi w języku obcym. Podczas zajęć podejmowane będą różne zagadnienia, a stosowane techniki mają służyć rozwijaniu wszystkich sprawności językowych, ze szczególnym naciskiem na sprawność mówienia, poprzez dyskusje, symulacje, zadania do wykonania z podziałem na role. Ćwiczenia ułożone są w sposób umożliwiający doskonalenie biegłości języka i sprawności komunikacji interpersonalnej w różnych sytuacjach społecznych i zawodowych.

Firmom i instytucjom zainteresowanym szkoleniem, przedstawimy szczegółową ofertę.

 

Centrum Językowe CONVERSATION