poniedziałek 24 czerwiec 2024

Szkolenia

Z przyjemnością chciałabym przedstawić Państwu ofertę prezentującą szeroki wachlarz warsztatów, szkoleń zawodowych, branżowych, specjalistycznych, oraz   konferencji i kursów językowych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, organów samorządu terytorialnego, oferujemy organizowanie oraz prowadzenie szkoleń i treningów, w celu zwiększenia kompetencji pracowników, zdobycia niezbędnych umiejętności, poszerzania wiedzy merytorycznej, co decyduje o sukcesie i możliwości osiągania wytyczonych zamierzeń.
Szkolenia realizujemy w siedzibie firmy klienta, instytucji, bądź w wybranym przez nas ośrodku szkoleniowym. Propozycje programowe mają charakter autorski i są konstruowane i realizowane po wcześniejszej analizie potrzeb i oczekiwań.
Przedstawiając naszą ofertę wyrażamy nadzieję, że uczestnictwo w realizowanych przez nas przedsięwzięciach, pozwoli Państwu poszerzać umiejętności, dostarczy sprawdzoną i rzetelną wiedzę i umożliwi osiąganie doskonałych wyników w pracy zawodowej.
Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, by uczestnicy szkoleń zyskiwali dostęp do najnowszych informacji o zmianach i procesach zachodzących w danym temacie oraz mieli możliwość poznania najnowszych praktyk i najefektywniejszych rozwiązań problemów, z którymi spotykają się w codziennej pracy, co pozwoli odnieść sukces na wysoko konkurencyjnym rynku.


    Centrum Językowe „Conversation” współpracuje z zespołem fachowców z różnych dziedzin, posiadających szeroką wiedzę połączoną z wieloletnim doświadczeniem biznesowym, dydaktycznym, akademickim, badawczym, którzy są znakomitymi praktykami w swoich dziedzinach.


Wykorzystujemy warsztatowe techniki pracy takie jak: praca w małych grupach, dyskusje, analiza konkretnych przypadków, zadania indywidualne. Przed przystąpieniem do szkolenia spotykamy się z pracownikami i przełożonymi firmy, czy instytucji, w celu bliższego poznania i zdefiniowania zagadnień, które powinny być przedmiotem szkolenia. Na życzenie klienta monitorujemy wyniki szkolenia i definiujemy zagadnienia, które powinny zostać omówione podczas kolejnych spotkań.

Realizując szkolenia dbamy o:

  • wysoką efektywność,

  • dostosowanie do potrzeb klienta,

  • praktyczną użyteczność przekazywanej wiedzy.

Główni odbiorcy naszych usług szkoleniowych:

  • Instytucje Państwowe,

  • Państwowe Urzędy Pracy,

  • Przedsiębiorstwa,

  • Szkoły,

  • Firmy /Klienci Indywidualni,

  • Organizacje Pozarządowe,

  • Organy Samorządu Terytorialnego.


To klienci sugerują nam, z jakiego zakresu chcieliby zdobyć lub poszerzyć wiedzę i rozwinąć umiejętności. Szkolenia prowadzone są w sposób interaktywny z naciskiem na angażowanie uczestników i ćwiczenie praktycznych umiejętności.

 

Centrum Językowe CONVERSATION