poniedziałek 24 czerwiec 2024

Aktualności

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.
                                                                                       Mahatma Gandhi

- kursy dla uczniów klas siódmych i ósmych przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.

Zapewniamy
1. Przygotowanie do egzaminu
2. Testy próbne podczas kursu
3. Analizę postępów i pomoc w osiągnięciu jak najlepszych wyników

- kursy dla dorosłych, dla firm i instytucji.

 

Centrum Językowe CONVERSATION