czwartek 30 maj 2024

Rozwój osobisty

Efektywne Public Relations (PR),

  • Trening zachowań asertywnych,

  • Komunikacja, sztuka perswazji i wywieranie wpływu,

  • Siła twórczego podejścia do życia: trening kreatywności,

  • Trening antystresowy,

  • Skuteczna komunikacja interpersonalna,

  • Komunikacja werbalna i niewerbalna, jako narzędzie w budowaniu właściwej relacji z otoczeniem.

 

Centrum Językowe CONVERSATION